Τεχνική αραιώσεως He

Η μέθοδος περιγράφεται στις εικόνες. Απαιτεί χαμηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και μικρή συνεργασία από τον ασθενή.