αδενοπλακώδες καρκίνωμα

 Πρόκειται για μια παραλλαγή καρκίνου του πνεύμονος που χαρακτηρίζεται από το ότι φέρει χαρακτήρες πλακώδους και αδενικού τύπου καρκινώματος. Πρόκειται για ασυνήθη τύπο βρογχογενούς καρκινώματος που προσβάλλει καπνιστές και εκδηλώνεται με τη συνήθη κλινική εικόνα, όπως τα άλλα μη μικροκυτταρικά νεοπλάσματα πνεύμονος. Για την τεκμηρίωση της διαγνώσεως, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δύο αμιγών όγκων πρέπει να διαπιστώνονται στο βιοπτικό δείγμα, καθένα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου του δείγματος. Έτσι πρέπει να αναγνωρίζεται αναμφισβήτητ παρουσία διακυτταρικών γεφυρών, πλέον της διαμορφώσεως σε αδενικό σχηματισμό του όγκου. Το υψηλής διαφοροποιήσεως βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα πρέπει να διακρίνεται από το αδενοπλακώδες. Ο τελευταίος όγκος εδράζεται στην περιφέρεια του παρεγχύματος, επομένως είναι μη προσβάσιμος βρογχοσκοπικά, ενώ το βλεννοεπιδερμοειδές εδράζεται κεντρικά και μπορεί να προσεγγιστεί ενδοκσκοπικά και να υποστεί ενδοβρογηχική βιοψία.

Η ακτινολογική και η αδρή εμφάνιση του αδενοπλακώδους καρκινώματος δσεν χαρακτηρίζεται από ιδιότητες που καθιστούν τον απεικονιστικό έλεγχο παθογνωμονικής σημασίας, καθώς προσομοιάζει με άλλους τύπους ΜΜΚΠ. Κυτταρολογικά, διαπιστώνονται χαρακτήρες πλακώδους διαφοροποιήσεως, με αδρό πρωτόπλασμα με σαφώς αφοριζόμενα όρια που εναλάσσονται με κύτταρα που εμπεριέχουν κενοτόπια μουσίνης. Στα παρασκευάσματα πτυέλων μπορεί να περιγράφονται η χαρακτηριστική εικόνα των "μαργαριταριών" του πλακώδους καρκινώματος. 

Διαπιιστώνεται η παρουσία ενός αδενοπλακώδους καρκινώματος στον αριστερό πνεύμονα, που κείται εντελώς περιφερικά.

Η κυτταρολογική εμφάνιση ενός αδενοπλακώδους καρκινώματος. Αναγνωρίζονται τα ενδοπλασματικά κενοτόπια, πλήρη βλέννίνης (μουσίνης) και τα χαρακτηριστικά του παλκώδους (perls).