Περιεκτικότητα Ο2 στο αίμα, διαταραχές

Επηρεάζεται από: [α] την ικανότητα του πνεύμονος να οξυγονώνει το αίμα· [β] την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει Ο2. Οποιαδήποτε διαταραχή που επιδεινώνει οποιονδήποτε από τους παράγοντες αυτούς, θα εκδηλωθεί με μείωση της περιεκτικότητας σε Ο2 του αίματος. Οι πνευμονοπάθειες που προκαλούν μείωση της PaO2 και της SaO2 θα προκαλέσουν, επίσης, μείωση της CaO2, όπως και η μείωση της ολικής Hb (αναιμία), σύμφωνα με τον τύπο (à979). Μείωση της CaO2 δείχνει ότι η ιστική οξυγόνωση υπολείπεται. Η αρχική αντιρροπιστική απάντηση στην ιστική ένδεια Ο2, είναι η αύξηση της καρδιακής εξωθήσεως (είτε του όγκου παλμού ή της συχνότητας). Η μείωση της καρδιακής εξωθήσεως ή της τοπικής μειώσεως της αιματώσεως απολήγει, επίσης, σε υποξία και αυτό μπορεί να συμβεί με μειωμένη ή φυσιολογική CaO2