Μικτό φλεβικό αίμα, mixed venous blood, v̄.

Δείγμα αίματος από την πνευμονική αρτηρία[i]. Χρησιμοποιείται για ορισμένες αναλύσεις ανταλλαγής αερίων και οξεοβασικής ισορροπίας. Είναι η ανάμιξη ολόκληρης της ποσότητας του αίματος που επιστρέφει στον αριστερό κόλπο και από τη δεξιά κοιλία προωθείται προς τους πνεύμονες προς επαναοξυγόνωση. Για τη λήψη δείγματος μικτού φλεβικού αίματος απαιτείται καθετηριασμός από την άνω ή κάτω κοίλη φλέβα ή το δεξιό κόλπο, από όπου θεωρείται ότι, μπορεί να ληφθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα, τουλάχιστον σε υγιείς, καθόσον οι σχετικές συσχετίσεις μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρές σε βαριά ασθενείς. 

 

[i] Dantzker, DR.: Cardiopulmonary critical care. WB. Saunders, 1991