Μεταχολίνη χλωριούχος

Φάρμακο με ιδιότητες να παράγει παρασυμπαθητικομιμητικές αντιδράσεις, όπως βρογχόσπασμο.