Μεταγραφή

Σύνθεση ενός μορίου RΝΑ συμπληρωματικού ως προς τον έναν από τους δύο κώνους ενός δίκλωνου μορίου DNA.