Μεταβολισμός λιπών

Τα λιπίδια συμμετέχουν στον αερόβιο μεταβολισμό. Η διαδικασία άρχεται με τη διάσπαση του ουδέτερου λίπους όπως φαίνεται στην επόμενη εξίσωση:

ουδέτερο λίπος-->γλυκερόλη+3 λιπαρά οξέα

Η γλυκερόλη, ακολούθως, μπορεί να διατεθεί ως υπόστρωμα φωσφορυλιώσεως και να μετατραπεί σε πυρουβικό οξύ και, ακολούθως σε ακετυλοcoΑ. Από το σημείο αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί ο κύκλος Krebs και να εξελιχθεί περαιτέρω ο μεταβολισμός μέσω οξειδωτικής φωσφορυλιώσεως (à947, 888). Τα λιπαρά οξέα μετατρέπονται ευθέως σε ακετυλοcoA, εισάγονται στον κύκλο του Krebs και υφίστανται οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Τα λιπίδια είναι πλουσιότερη πηγή ενέργειας παρ΄ότι είναι οι υδατάνθρακες. Ένα γραμμομόριο ουδέτερου λίπους παράγει 463 γραμμομόρια ΑΤΡ, δηλαδή 12 φορές περισσότερο ΑΤΡ, από όσο μπορεί να παραχθεί από ένα γραμμομόριο υδατανθράκων. Το αναπνευστικό ισοδύναμο που διαμορφώνεται από το μεταβολισμό των λιπών είναι, περίπου, 0.71 (σχεδόν 178 ml/min CO2 παράγονται για κάθε 250 ml/min Ο2 που καταναλώνονται).