Μεσολόβιος, μικρή, ορατή/αόρατη

Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους η μικρή μεσολόβιος δεν είναι πάντα ορατή στα ακτινογραφήματα. Ο πρώτος αφορά τις ιδιαιτερότητες προσανατολισμού της οριζόντιας μεσολοβίου μεταξύ των ατόμων. Δεύτερος, και μάλλον σπουδαιότερος, είναι ότι οι ασθενείς δεν τοποθετούνται πάντα στη σωστή θέση προκειμένου να ληφθεί μια τεχνικά άρτια οπισθιοπρόσθια ή προσθιοπίσθια ακτινογραφία. Συγκεκριμένα, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει διακύμανση του τρόπου, με τον οποίο κάθε άτομο στέκεται όρθιο, οι ασθενείς με λόρδωση λόγω προπέτειας του στομάχου τους, τείνουν να γέρνουν προς τα οπίσω κατά την τοποθέτησή τους για λήψη ΟΠ ακτινογραφίας. Τρίτος λόγος είναι η παρουσία μιας παθήσεως που είτε ωθεί είτε έλκει τη σχισμή.