αποκοκκίωση

Οι χημοκίνες μπορούν να διεγείρουν την αποκοκκίωση των λευκοκυττάρων και την απελευθέρωση μεσολαβητών της φλεγμονής, που εμπλέκονται στις αλλεργικές αντιδράσεις. Π.χ., οι CCL2 (MCP-1) διεγείρουν την απελευθέρωση ισταμίνης από τα βασεόφιλα και τα σιτευτικά κύτταρα και η CXCL8 (IL-8) διεγείρει τη εξωκύτωση των κοκκίων. Επιπλέον, οι χημοκίνες διεγείρουν την αναπνευστική καύση στα μακροφάγα ,που οδηγεί στην απελευθέρωση αντιδρώντων ριζών οξυγόνου |αποκοκκίωση|.