Κύτταρα μνήμης

Διαφοροποιημένο λεμφοκύτταρο Β, ικανό να μετατρέπεται γρήγορα σε πλασματοκύτταρο, που παράγει αντισώματα όταν υπάρξει δεύτερη διέγερση του οργανισμού από το ίδιο αντιγόνο.