Κινινογενάση

Εισφέρει στο σχηματισμό κινινών. Προκαλεί αγγειοδιαστολή, αύξηση αγγειακής διαπερατότητας και οίδημα.