Καπνογράφος

Όργανο μη παρεμβατικής μετρήσεως του CO2. Σε ένα δείγμα αερίου μίγματος, καταγράφει την απορρόφηση του υπέρυθρου φωτός που απορροφάται με ιδιαίτερη ευχέρεια από το CO2. Οι καπνογράφοι ή (καπνόμετρα)  χρησιμοποιούνται στην ιατρική πραξη προκειμένου να μετρήσουν το εισπνεόμενο ή εκπνεόμενο δείγμα αέρος. Το ποσόν της απορροφήσεως εξαρτάται από τα μόρια του CO2 που είναι διαλυμένα στο δείγμα του εισπνεόμενου ή εκπνεόμενου αέρα. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων CO2 σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς που δεν είναι σε βαριά κατάσταση.