Ιός

Γενετικό στοιχείο που περιέχει DNA ή RNA. Απαντά σε δύο φάσεις: α] ως ενδοκυτταρική μορφή σε κάποιον ξενιστή  β] ως εξωκυτταρική, μεταβολικά ανενεργή μορφή στην οποία το γενετικό υλικό περιβάλλεται με πρωτεΐνες.