Επιτήρηση –surveillance

Παρατήρηση, αναγνώριση και γνωστοποίηση κρούσματος μιας ασθένειας μόλις αυτό εμφανιστεί.