Επιλογή κλώνου (clonal selection)

Θεωρία, σύμφωνα με την οποία κάθε Β- ή Τ-λεμφοκύτταρο διαιρείται και δημιουργεί έναν κλώνο του εαυτού του, όταν διεγερθεί από αντιγόνο.