Εντροπία

Μέτρο του βαθμού αταξίας ενός συστήματος. Σε ένα κλειστό σύστημα η εντροπία πάντοτε αυξάνεται.