Ενδοπλασματικό δίκτυο

Εκτεταμένο δίκτυο εσωτερικών μεμβρανών στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Κείται παραπλεύρως του πυρήνα και υπεισέρχεται στην παραγωγή πρωτεϊνών.

 

Μικρογραφία αδρού ενδοπλασματικού δικτύου γύρω από τον πυρήνα (κάτω δεξιά). Οι σκούροι μικροί κύκλοι είναι τα μιτοχόνδρια.

Στη Κυτταρολογία με τον όρο ενδοπλασματικό δίκτυο (συντομογραφικά Ε/Δ, ER), καλείται ένα σύστημα αγωγών και κύστεων, μέρος του ενδομεμβρανικού συστήματος μέσα στο κυτταρόπλασμα.

Το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο πραγματοποιείται κυρίως η σύνθεση διάφορων λιπιδίων(κυρίως φωσφολιπιδίων), λιπαρών οξέων και στεροειδών (ορμόνες). Επίσης συμμετέχει στον μεταβολισμό των υδατανθράκων, στην αποτοξίνωση του κυττάρου, όπως και στην αποθήκευση και ρύθμιση της συγκέντρωσης του ασβεστίου. Στα ηπατικά κύτταρα υπάρχει σε άφθονη ποσότητα.

Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο έχει δύο βασικές λειτουργίες: Την σύνθεση των πρωτεϊνών και την παραγωγή της μεμβράνης.