Δυναμική ζωτική χωρητικότηταμ προβλεπόμενες τιμές

Στον πίνακα που ακολουθεί καταχωρούνται οι δημοφιλέστερες εξισώσεις προσεγγίσεως της FVC βάσει του ύψους, σε m, του βάρους, σε kg, της ηλικίας, ανά φύλο.

Bass                        1973    M         5.91H-0.021A-5.31      0.60

Cherniack   1972    M         4.76H-0.014A-3.18      -

Cotes          1966    M         5.08H-0.032A-3.02      0.52

Dickman     1969    M         4.88H-0.028A-2.967    0.46

Ericsson      1969    M         4.6H-0.043A+0.024W-3.38     0.61

Ferris          1965    M         4.6H-0.027A-2.79        0.66

Ferris          1965    M         5.1H-0.025A-3.55        0.59

Knudson      1976    M         6.5H-0.029A-5.46        0.60

Miller         1959    M         5.31H-0.005A-4.04      -

Morris        1971    M         5.83H-0.025A-4.24      0.74

Pemberton 1956    M         4.6H-0.029A-2.42        0.58

Quanjer      1977    M         6.11H-0.032A-4.74      0.56

Quanjer      1977    M         5.52H-0.028A-3.82      0.54

Quanjer      1977    M         6.28H-0.035A-4.97      0.56

Salorinne    1976    M         6.77H-0.0263A-5.64    0.69

Salorinne    1976    M         6.11H-0.0239A-3.88    0.54

Bass                        1973    F          3.07H-0.015A-1.31      0.36

Cherniack   1972    F          3.08H-0.015A-1.05      -

Dickman     1969    F          4.84H-0.013A-4.137    0.36

Ericsson      1969    F          3.1H-0.049A-0.002W+0.74     0.40

Ferris          1965    F          3.0H-0.023A-0.94        0.47

Ferris          1965    F          3.3H-0.023A-1.4          0.46

Hall             1979    F          4.66-0.029A-2.88        0.36

Knudson      1976    F          3.7H-0.022A-1.77        0.52

Miller         1959    F          5.2H-0.002A-4.81        -

Morris        1971    F          4.53H-0.024A-2.85      0.52

Quanjer      1977    F          4.64H-0.027A-3.05      0.42

Quanjer      1977    F          4.66H-0.025A-3.16      0.43

Quanjer      1977    F          4.46-0.019A-3.00        0.44

Salorinne    1976    F          5.03H-0.0239A-3.47    0.40

Salorinne    1976    F          4.48H-0.0256A-3.11    0.37