Διέγερση

Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές και ηλεκτρομυογραφικές μεταβολές, που δηλώνουν επιστροφή στην εγρήγορση, οι οποίες διαρκούν περισσότερο του 1.5 sec.