Διήθηση

Η απομάκρυνση αιωρουμένων σωματιδίων από το νερό μέσω διέλευσής του από μια ή περισσότερες διαπερατές μεμβράνες ή άλλα μέσα (άμμο, ανθρακίτης, γη διατόμων).