Διαφοροποίηση, differentiation

Τροποποίηση της δομής ή/και της λειτουργίας ενός κυττάρου που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.