Διάμεσο υγρό

Υγρό μεταξύ των κυττάρων που καταλαμβάνει το διακυτταρικό χώρο και επιτρέπει ανταλλαγή βιοενεργών συστατικών μεταξύ αίματος και κυττάρων.