Δεφενσίνες

Είναι μέλη μεγάλης οικογένειας κατιονικών αντιμικροβιακών πεπτιδίων, που σχηματίζουν ουσιώδες στοιχείο της σύμφυτης ανοσίας. Είναι σημαντικοί παράγοντες των αμυντικών δράσεων του ξενιστή εναντίον λοιμώξεων που οφείλονται στις ευρέως φάσματος αντιμικροβιακές τους ιδιότητες. Ενισχύουν την αντιμικροβιακή δράση των κυψελιδικών μακροφάγων, και των φαγοκυττάρων δέρματος. Παράγονται από ουδετεόφιλα, επιθηλιακά κύτταρα, μονοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα, αλλά και λεμφοκύτταρα. Περιγράφονται δύο οικογένειες δεφενσινών, η α- και η β- δεφενσίνες, ιδίως παραγόμενες από τα ουδετερόφιλα και τα επιθηλιακά κύτταρα, αντίστοιχα. Η δομή τους είναι διαφορετική, αλλά εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες αντιμικροβιακές ιδιότητες. Έχει δειχθεί ότι όχι μόνο συμπεριφέρονται ως ισχυρά ενδογενή αντιβιοτικά, αλλά επιπλέον, αναμιγνύονται στις εξελίξεις της φλεγμονής, της ανοσίας και στην αποκατάσταση των κακώσεων.  Πολλές μελέτες έχουν επισημάνει τη σχέση μεταξύ πολυμορφισμού των παραγόντων αυτών και πνευμονοπαθειών.