Βρογχικοί αδένες, μεταβολές

Η βλεννοκροσσωτή συσκευή είναι κεντρικής σημασίας όργανο άμυνας στους πνεύμονες. Οι μεγαλύτεροι αεραγωγοί φέρουν υποβλεννογόνιους αδένες που παράγουν βλέννη. Οι αδένες υφίστανται υπερτροφία (:αυξάνονται κατ΄όγκο), υπερπλασία (:αυξάνονται κατά τον αριθμό) και μεταπλασία (: εμφανίζονται σε περιοχές όπου φυσιολογικά δεν υπάρχουν) επί χρονίας βρογχίτιδας.