Βρογχικοί αδένες, εκφορητικοί πόροι

Συλλέγουν το περιεχόμενο των αδενικών κυττάρων, ώστε οι βρογχικοί αδένες είναι εξωκρινείς. Επενδύονται από κροσσωτό επιθήλιο, οι βλεφαρίδες του οποίου ωθούν το περιεχόμενό τους προς τον αυλό του αεραγωγού.