Αύξηση νεκρού χώρου

Στις συχνότερες παθολογικές καταστάσεις με υποξαιμία, λόγω αυξήσεως του νεκρού χώρου, περιλαμβάνονται (α) περιπτώσεις με ταχεία, επιπόλαιη αναπνοή, όπου ο μικρός αναπνεόμενος όγκος δεν επαρκεί για τον ικανοποιητικό αερισμό των κυψελίδων∙ (β) περιπτώσεις με αύξηση του κυψελιδικού νεκρού χώρου, όπως η οξεία πνευμονική εμβολή∙ (γ) περιπτώσεις με διαταραχές διανομής πνευμονικής αιματώσεως, όπως η κάθε τύπου μείωση της καρδιακής εξωθήσεως και η οξεία πνευμονική υπέρταση∙ και, (δ) περιπτώσεις με υψηλά V̇/Q̇, όπως το πνευμονικό εμφύσημα.