Απόφραξη, κυμαινόμενη, εξωθωρακική

Είναι επίσης γνωστή ως δυναμική, μη σταθερή, εξωθωρακική απόφραξη. Κατά τη θωρακική έκπτυξη, στην εισπνοή, ο συνδυασμός της ατμοσφαιρικής, εξωαυλικής πιέσεως και της αρνητικής, ενδαυλικής πιέσεως απολήγει σε μείωση του μεγέθους του αυλού της εξωθωρακικής μοίρας της τραχείας και των ανωτέρων αναπνευστικών οδών, αναδεικνύοντας, έτσι, οποιοδήποτε κώλυμμα στην περιοχή. Η στροβιλώδης ροή και η επίδραση venture εισφέρουν, επιπλέον, στη μείωση της ενδοτραχειακής πιέσεως επιβάλλοντας περαιτέρω στένωση και περιορισμό ροής. Επιπλέον,  ο λόγος της εκπνευστικής προς εισπνευστική ροή στα 50% της FVC (FEF50%/FIF50%) αυξάνεται σε τιμές, περίπου 2.2 (φυσιολ. τιμή: 1). Μεταξύ των παθήσεων που εκδηλώνονται με αυτόν τον τύπο καμπύλης V̇/V συγκαταλέγονται η τραχειομαλακία της εξωθωρακικής τραχείας, η λαρυγγομαλακία, και διάφορες δομικές ή λειτουργικές εκτροπές των φωνητικών χορδών.

Εικόνα 2. Στην εκδοχή Α, υπάρχει μια σταθερή απόφραξη των ανώτερων αναπνευστικών οδών. Στην εκδοχή Β, υπάρχει ποικίλουσα εξωθωρακική απόφραξη, ενώ στην εκδοχή Γ, ποικίλουσα ενδοθωρακική απόφραξη, όπως επί τραχειομαλακίας.