Αντιγραφή –replication

Σύνθεση DNA κατά την οποία χρησιμοποιείται DNA ως εκμαγείο.