Αντιγόνο, antigen

Ουσία που συνδέεται με κάποια ανοσοσφαιρίνη ή κάποιον υποδοχέα των κυττάρων Τ.