Αντανακλαστικό εκπνοής

Το αντανακλαστικό εκπνοής αποσκοπεί στην αναστολή περαιτέρω εκπνοής, κατά την εκπνευστική φάση της αναπνοής. Ενεργοποιείται είτε κατόπιν διεγέρσεως των υποδοχέων τάσεως, η μετά ενεργοποίηση υποδοχέων από την υπερβολική πνευμονική σύμπτυξη. Όπως και το α. εισπνοής, κεντρομόλες ώσεις από τους υποδοχείς άγονται μέσω του πνευμονογαστρικού, αλλά αντίθετα με εκείνο, οι κεντρομόλες ίνες καταλήγουν στα εισπνευστικά κέντρα και δεν προωθούνται στα απνευστικά κέντρα, στη γέφυρα. Το αντανακλαστικό εκπνοής, δεν πρέπει να συγχέεται με το  αντανακλαστικό εισπνοής, επειδή και τα δύο περιγράφτηκαν από τους ίδιους συγγραφείς. Τα αντανακλαστικά Hering-Bruer (à298) δεν διαδραματίοζυν σημαντικό προστατευτικό ρόλο στον άνθρωπο, όπως σε άλλα θηλαστικά.