Ανοσοηλεκτροφόρηση

Τεχνική που συνδυάζει αρχικά τον ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό των πρωτεϊνών και κατόπιν την ανοσοδιάχυση με αποτέλεσμα την καθίζηση τόξων συμπλεγμάτων αντιγόνου-αντισώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται για τον ποσοστικό προσδιορισμό των ανοσοσφαιρινών, (ηλεκτροφόρηση των γ-σφαιρινών ή ηλεκτροφόρηση ανοσοσφαιρινών), για τις ανοσοσφαιρίνες IgM, IgG, IgA, οι φυσιολογικές τιμές των οποίων είναι: IgΜ: 60-290mg/dl· IgG: 700-1800 mg/dl· IgA: 70-440 mg/dl[i].

 

[i] McPherson RA and Pincus MR. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders; 2007.