Ανοσοαπόκριση, immune response

Η εμφάνιση ειδικής μεταβαλόμενης αντίδρασης που είναι επακόλουθο έκθεσης σε αντιγόνο. Η αντίδραση αυτή μπορεί να εμφανίζεται με διάφορες μορφές, όπως η παραγωγή αντισωμάτων, η κυτταρομεσολαβητική ανοσία, η ανοσολογική ανοχή κ.ά.