Ανεργία

Ανικανότητα του οργανισμού να αντιδρά στα κοινά αντιγόνα των δερματικών δοκιμασιών. Οφείλεται στην απουσία αντιδράσεως του αμυντικού συστήματος έναντι ξενοβιοτικών ουσιών, προς τις οποίες ο οργανισμός έρχεται σε επαφή. Στις περιπτώσεις αυτές, η δοκιμασία Mantoux, π.χ., είναι αρνητική ή ασθενώς θετική, ώστε εισάγει αμφιβολίες ως προς το αποτέλεσμά της. Στις περιπτώσεις ανεργίας, επιχειρείται ο ”σε δύο βήματα” έλεγχος ενδεχόμενης μολύνσεως από μυκοβακτηρίδιο φυματιώσεως (à100).