Αναπνοή, κυτταρική

Γνωστή και ως κυτταρικός μεταβολισμός. Σύνολο αντιδράσεων κατά τις οποίες διασπώνται ενδοκυτταρίως, οι καύσιμες ύλες που προσλαμβάνονται μέσω των τροφών, ώστε μέρος τους να μετατρέπεται σε ATP.