Αναπνευστική εφεδρεία, BR

Εννοούμε την αναλογία του MVV που παραμένει ανεκμετάλευτη, σαν εφεδρεία, κατά την παραγωγή έργου.

 

Br=MVV-V̇E x100/MVV

Είναι προφανές ότι η αναπνευστική εφεδρεία ενός ατόμου εξαντλείται με την προοδευτική αύξηση του πνευμονικού αερισμού, πχ., κατά την παραγωγή έργου ή κατά τη διάρκεια παθολογικών καταστάσεων που εκδηλώνονται με αύξηση του αερισμού ( πχ., άσθμα). Εξάντληση των αναπνευστικών εφεδρειών μπορεί ακόμη να επιβληθεί, εάν μειωθεί η μέγιστη αναπνευστική ικανότητα, όπως συμβαίνει σε παθήσεις με αποφρακτικού ή περιοριστικού τύπου διαταραχές αερισμού..