Αιμοπετάλια

Μη κυτταρική, δισκόμορφη δομή, που περιέχει πρωτόπλασμα. Αιμοπετάλια υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες στο αίμα και συμμετέχουν στη διαδικασία της πήξεως.

Τα αιμοπετάλια ασκούν ποικιλία δράσεων, εκτός από την εμπλοκή τους στους μηχανισμούς πήξεως, μέσω σχηματισμού θρόμβου. Στην επιφάνειά τους φέρουν (toll like receptors, TLR) (&, &), με τους οποίους εισφέρουν στις διαδικασίες λοιμώξεως και φλεγμονής και επάγουν τη συστηματική και καρδιακή απάντηση στη φλεγμονή, την μετεμφρακτική αναδιαμόρφωση και ρήξη των κοιλιών (&). Η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία μειώνει τη βαρύτητα της φλεγμονής και το κίνδυνο των μετεμφρακτικών επιπλοκών και εμφανίζουν μια προηγούμενα μη διαγνωρισθείσα δράση. Η δυσλειτουργία των μηχανισμών πήξεως, μπορεί, επίσης, να εισφέρουν στο σχηματισμό ινώσεως. Οι προ-ινωτικές δράσεις του παράγοντος πήξεως Χ, στην παθογένεια της πνευμονικής ινώσεως έχουν ήδη αναδειχθεί (&), όπως έχει διεθχεί και η δράση του παράγοντος ΙΧ στην ίνωση του μυοκαρδίου (&).  Στη μελέτη αυτή δείχθηκε -για πρώτη φορά- η στενή σχέση μεταξύAn external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is JCI33288.f7.jpg της αυξήσεως του κυκλοφορούντος παράγοντος ΙΧ με τη θρόμβωση και την ίνωση του μυοκαρδίου, στον εγκέφαλο και τους πνεύμονες. Οι παρατηρήσεις αυτές υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι επίμονα υψηλές συγκεντρώσεις του κυκλοφορούντος παράγοντος ΙΧ συνιστούν παράγοντες κινδύνου όχι μόνο για το σχηματισμό θρόμβου και θρομβοεμβολικής νόσου αλλά επίσης για ίνωση του μυοκαρδίου, που μιμείται έμφρακτο. .

εικόνα 1.

Αλλά ακόμη και η έλλειψη του παράγοντος VII μπορεί να συνεπάγεται σε αυτόματη καρδιακή (&) ή ηπατική (&, &) ίνωση

Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια απελευθερώνουν  διάφορους αυξητικούς παράγοντες, που επάγουν την επόιύλωση, όπως οι  ο αυξητικός παράγων των αιμοπεταλίων (platelet-derived growth factor), που είναι ισχυρός χημοελκυστής, και ο μετασχηματιστικός παράγων (transforming growth factor (TGF)-β, που διεγείρει την εναπόθεση στον εξωκυττάριο χώρο (&). Επομένως, πρέπει να διατηρείται ισορροπία μεταξύ των παραγόντων πήξεων, προκειμένου να αποφευχθούν ινωτικές αλλοιώσεις κρίσιμων για την υγρία οργάνων.