Πλευροδυνία, Διαφορική Διάγνωση

Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνται: ανεύρυσμα της αορτής, άστημα, έρπης ζωστήρ, μεσοθωρακίτις, οικογενής μεσογειακός πυρετός, μεσοθηλίωμα, οξεία παγκρεατίτις, βακτηριακή πνευμονία, πνευμοθώρακας, πνευμονική εμβολή, πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση, σαρκοείδωση, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και φυματίωση.