Πλευροδυνία, Διαφορική Διάγνωση

Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνται: ανεύρυσμα της αορτής, άστημα, έρπης ζωστ΄ρη, μεσοθωρακίτις, οικογενής μεσογειακός πυρετός, μεσοθηλίωμα, οξεία παγκρεατίτις, βακτηριακή πνευμονία, πνευμοθώρακας, πνευμονική εμβολή, πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση, σαρκοείδωση, συστηματικ΄ςο ερυθηματώδης λύκος και φυματίωση.