Πλευροδυνία, Κλινική Εικόνα

Η έναρξη είναι οξεία και εκδηλώνεται με δυνατούς πόνους διάρκειας, μερικών δευτερολέπτων μέχρις ενός λεπτού. Στα συνοδά συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται: συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό: βράγχος φωνής, ρινίτιδα, και ξηρός βήχας «κεφαλαλγία (50%), πυρετός, συνοδευόμενος με την ανάλογη ταχυκαρδία και κακουχία» συμπτώματα από ο ΓΕΣ, έμετοι, διάρροια (50%), επιγαστραλγία, πόνο στο όσχεο, (10%, στα αγόρια/άνδρες). Αναγνωρίζεται φαρυγγίτιδα (85%),