Πλευροδυνία, Αιτιολογία

Ο κλασικός αιτιολογικός παράγοντας πλευροδυνίας είναι ο ιός coxsakie Β, ορότυπου, Β1, Β2, Β3 και Β4, ένας μικρός RNA ιός, που αποτελείται από ένα εικοσαεδρικό καψίδιο, το οποίο περικλείει το RNA γονιδίωμα. Μεταξύ άλλων ιών που ενέχονται στη λοίμωξη περιλαμβάνονται οι ιοί ECHO τύπο 6 και 19, αλλά και ο ιός coxsakie A. Οι μόνοι γνωστοί ξενιστές είναι ο άνθρωπος, που αποβάλει με τα κόπρανα από όπου, συνήθως μεταφέρεται με κατσαρίδες ή έντομα[i]. Ο χρόνος επωάσεως διαρκεί 2-5 ημέρες   

 

[i] Noordhoek GT, Weel JF, Poelstra E, Hooghiemstra M, Brandenburg AH. Clinical validation of a new real-time PCR assay for detection of enteroviruses and parechoviruses, and implications for diagnostic procedures. J Clin Virol. Feb 2008;41(2):75-80