Πλευροδυνία, Ορισμός

Ορίζεται ως αιφνίδια εγκατεστημένη, διαξιφιστική, θωρακαλγία ή επιγαστραλγία που συνοδεύεται με πυρετό, κακουχία και κεφαλαλγία. Η πλευροδυνία είναι ασυνήθης επιπλοκή λοιμώξεως από coxsakie Β ή, σπανιότερα από άλλους ιούς, όπως ο cytopathogenic human orphan [ECHO]. Σε ποσοστό 45% των ασθενών με πλευροδυνία απομονώθηκε ο ιός coxsakie B σε καλλιέργειες φαρυγγικού επιχρίσματος.

Ο coxsakie B είναι RNA εντεροϊός που, συνήθως, προκαλεί ασυμπτωματικές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού ή/και γαστρεντερικού και σπανιότερα, μηνιγγίτιδα ή καρδίτιδα[i].

 

[i] Grist NR. ECHO viruses, carditis, and acute pleurodynia. Am Heart J. Jul 1971