Αερισμού ισοδύναμο, V̇E/V̇O2

Ο αερισμός που απαιτείται για την απαγωγή του παραγόμενου CO2, κατά την παραγωγή έργου, όπως αυτό αποτιμάται από την V̇O2, V̇E/V̇O2, ονομάζεται ισοδύναμο αερισμού. Επειδή ο όγκος του καταναλισκόμενου Ο2 καθορίζεται από τον V̇E , το παραγόμενο έργο συσχετίζεται με το επίπεδο αερισμού, υπό το οποίο εκτελείται. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να εκτιμηθεί η συμμετοχή του αναπνευστικού στην οριοθέτηση του παραγόμενου έργου. Η φυσιολογική τιμή του V̇̇/V̇O2  είναι 25 L/L V̇O2, αλλά μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, παρουσία αναπνευστικών νοσημάτων και να πάρει μεγάλες τιμές, όπως 50 L/L V̇O2. Το ισοδύναμο αερισμού παρέχει ένα μέτρο της ανοχής στην κόπωση σε ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή διαταραχή του αερισμού. Σε μερικά πνευμονικά νοσήματα το ισοδύναμο αερισμού μπορεί να διατηρείται φυσιολογικό επί ηρεμίας, αλλά αυξάνεται με την αύξηση του παραγόμενου έργου. Οι ασθενείς που υπεραερίζουν κατά την ηρεμία μπορεί να εμφανίζουν αύξηση του V̇E /V̇O2, που μειώνεται κατά την άσκηση.