Χημοταξία

Ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση κυττάρων προς την κατεύθυνση ξένου σώματος ή φλεγμονώδους περιοχής σε απάντηση χημικών παραγότων που λέγονται χημοτακτίνες (