Φωσφορυλίωση, υπόστρωμα ή γλυκόλυση

Η γλυκόλυση περιλαμβάνει μια σειρά 10 χημικών αντιδράσεων που εξελίσσονται στο κυτόπλασμα των μυϊκών κυττάρων, από την οποία προκύπτει το αδρό όφελος 2 μορίων ΑΤΡ για κάθε μόριο γλυκόζης που μεταβολίζεται. Το χημικό αποτέλεσμα της αλληλουχίας των αντιδράσεων είναι η παραγωγή πυρουβικού οξέος. Η μετατροπή του NAD σε NAD-H2 συμπεριφέρεται ως σημαντική ενζυμική αντίδραση στις διαδικασίες για το υπόστρωμα της φωσφορυλιώσεως. Προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία μεταβολισμού της γλυκόζης, το NAD-H2 που παράγεται πρέπει να μετατραπεί πάλι σε NAD για επόμενη χρήση. Εάν η παροχή NAD δεν ανανεωθεί η φωσφορυλίωση θα διακοπεί. Η φωσφορυλίωση είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή αυτή.