Φυσικό κύτταρο φονεύς

Εξειδικευμένο λεμφοκύτταρο που αναγνωρίζει και καταστρέφει με ειδικό τρόπο ξένα κύτταρα ή μολυσμένα κύτταρα του ίδιου του ξενιστή.