Φάρυγξ

Κείται πίσω από τις ρινικές κοιλότητες και περατούται στην αρχή του οισοφάγου. Το φαρυγγικό τοίχωμα συμπληρώνεται από πέντε μύες, τρεις προσαγωγούς (άνω, μέσο και κάτω) και δύο επιμήκεις (στυλοφαρυγγικός και σαλπιγγοφαρυγγικός), που εισφέρουν στην ασφαλή εκτέλεση της καταπόσεως και την προστασία από την παλινδρόμηση. Επί υπνοαπνοϊκού συνδρόμου, μέρος του φαρυγγικού τοιχώματος μπορεί να εγκολεάζεται προκαλώντας απόφραξη στη ροή.