Φαγοκύτταρα

 

Κύτταρα του σώματος ικανά να ενδοκυτταρώνουν και να πέπτουν ξένα σωματίδια. Τα φαγοκύτταρα κυκλοφορούν στο αίμα, και αποτελούν το 3-8% του συνόλου των λευκών αιμοσφαιρίων. Είναι μεγάλα κύτταρα που φέρουν ψευδοπόδια, για να κινολύνται σε προσχηματισμένες κοιλότητες, όπως οι κυψελίδες. Έχουν σχήμα σφαιρικό, νεφροειδές και διάμετρο 12-22 mm. Ομοιάζουν μετά μεγάλα λεμφοκύτταρα, από τα οποία διαφέρουν επειδή έχουν άφθονο πρωτόπλσμα και μικρότερο πυρήνα. Ευρίσκονται παρά τα τοιχώματα των τριχοειδών, από τα οποία διαπιδούν προς τις εντοπίσεις όπου χρειάζεται να αναπτυχθεί αμυντική δράση, αφού προηγούμενα ενεργοποηθούν. Μετά την ενεργοποίησή τους έχουν φαγοκυτταρική ικανότητα και ογκολυτική. Στους παράγοντες που συμβάλλουν στην ενεργοποίησή τους περιλαμβάνονται οι ινοβλάστες (ευρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο συνδετικό ιστό), τα επιθηλιακά κύτταρα και συγκρίματα ιών και μικροβίων ή και χημικά.