Υποδοχείς Α1 Αδενοσίνης

Ο υποδοχέας Α1 της αδενοσίνης εμπλέκεται τόσο στις προφλεγμονώδεις, όσο και στις αντιφλεγμονώδεις διεργασίες των παθολογικών εξελίξεων της φλεγμονής. Η ενεργοποίηση του υποδοχέος Α1, προάγει την ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων, και μονοκυττάρων, που προάγουν τις προφλεγμονώδεις διεργασίες. Εξάλλου, οι υποδοχείς Α1 εμπλέκονται στις αντιφλεγμονώδεις και προστατευτικές διεργασίες έναντι της βλάβης στην καρδιά, τα νεύρα, τους νεφρούς. Είναι γνωστό ότι σε ευαισθητοποιημένα πειραματόζωα, η αδενοσίνη, μέσω των Α1 υποδοχέων της, επάγει το βρογχόσπασμο, που ενισχύθηκε μετά προθεραπεία με αναστολείς Α1. Βέβαια, ενώ στα πειραματόζωα, ο βρογχόσπασμος επάγεται μέσω διεγέρσεως των λείων μυϊκών ινών, που φέρουν υποδοχείς Α1, στα ανθρώπινα όντα ο βρογχόσπασμος διαμεσολαβείται μέσω των σιτευτικών κυττάρων, που δεν φέρουν αντίστοιχους υποδοχείς. Εξάλλου έχει δειχθεί ότι η απάλειψη των υποδοχέων Α1, σε πειραματόζωα με έλλειψη ADA, απέληξε σε ενίσχυση της μεταπλασίας του βλεννογόνου και σε κυψελιδική καταστροφή, γεγονός που δηλώνει ότι η αδενοσίνη μέσω των Α1 υποδοχέων της στο παρέγχυμα ασκεί αντιφλεγμονώδη και προστατευτική δράση.