Υπερδιάταση, στατική

καμπύλη όγκου-πιέσως.

Η πίεση ελαστικής επαναφοράς μειώνεται κατά τη διάρκεια της εκπνοής, καθώς το σχήμα των ελαστικών στοιχείων του πνεύμονος επαναποκαθίσταται και φτάνει το 0 στο τέλος της εκπνοής. Οι ασθενείς με ΧΑΠ εμφανίζουν χαμηλότερη PEL, συγκριτικά με τους υγιείς. Επομένως η PEL φτάνει στο 0 σε ανώτερους πνευμονικούς όγκους. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως στατική υπερδιάταση, που παράγεται κατά την ανάπαυση.