Υβριδοποίηση

Ο φυσικός ή τεχνητός σχηματισμός ενός δίκλωνου μορίου νουκλεϊνικού οξέος με τη σύζευξη συμπληρωματικών βάσεων, ανάμεσα σε δύο κλώνους νουκλεϊνικών οξέων, καθένας από τους οποίους προέρχεται από διαφορετική πηγή.