Ρινικές κοιλότητες

Αρχείο:Head lateral mouth anatomy.jpg  Είναι η πύλη εισόδου του εισπνεόμενου αέρα, και, για το λόγο αυτό, δέχεται όλες τις βλαπτικές και τοξικές προσμίξεις που παρασύρονται με το εισνεόμενο ρεύμα αέρος. Ενώ οι ρώθωνες φέρουν τριχίδια, που διαμορφώνουν ένα σύστημα συγκρατήσεως σωματιδίων, οι οπίσθιες μοίρες των ρινικών κοιλοτήτων και οι ρινικές κόγχες, φέρουν πλούσια αιμάτωση, βλεννογόνους αδένες, καλυκοειδή κύτταρα και κροσσωτό επιθήλιο, των οποίων οι κροσσοί, κινούμενοι ρυθμικά, ωθούν τα καθηλωμένα στο βλεννογόνο σωματίδια και προσμίξεις προς τους ρώθωνες ή το φάρυγγα, από όπου καταπίνωνται ή αποχρέμπτονται. Ο βλεννογόνος των ρινικών κοιλοτήτων καλύπτεται από βλεννογόνο. Το οσφρητικό επιθήλιο κείται επιφανειακά των ρινικών κοιλοτήτων και εμπεριέχει κλάδους του οσφρητικού νεύρου. Το σχήμα των ρινικών κοιλοτήτων υφίσταται σημαντικές μορφολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της νεογνικής ηλικίας, ώσπου κατά την ηλικία του 1ου έτους της ζωής, προσλαμβάνει σχήμα που προσομοιάζει με εκείνο των ενηλίκων.  Το ρινικό διάφραγμα περατούται στο ρινοφάρυγγα, όπου το κροσσωτό επιθήλιο μεταπίπτει σε πλακώδες. Ο αδενοειδής ιστός καταλαμβάνει το οπίσθιο τμήμα του ρινοφάρυγγα και καλύπτεται από κροσσωτό επιθήλιο. Οι ευσταχιανοί πόροι εκβάλλουν στα πλάγια τοιχώματα του ρινοφάρυγγα. Ο ρινοφάρυγγας εκτείνεται προς τα κάτω μέχρι τη μαλθακή υπερώα.

H απόδοση της ρινικής κοιλότητας στην κάθαρση του εισπνεόμενου αέρα από τα αιωρούμενα μικροσωματίδια έχει διευκρινιστεί από τις μελέτες σχετικά με τις από από του στόματος λήψεις εισπνοών για πνευμονοπάθειες, συγκριτικά με τα χορηγούμενα μέσω μάσκας εισπνοής. Η ρινική συμφόρηση και η αυξημένη παραγωγή βλέννης εππισης βοηθούν στην παγίδευση βλαπτικών σωματιδίων ή  παθογόνων μικροοργανισμών και εμποδίζουν την προώθησή τους  στους αεραγωγούς. Επιπλέον της διηθήσεως, η ρινική κοιλότητα εισφέρει στην θέρμανση και εφύγρανησ του εισπνεόμενους αέρος, και έτσι προστατεύει τους ιστούς από τη βλαπτική επίδραση φυσικών καταπονήσεων, και εξασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργία της βλεννοκροσσωτής συσκευής. Η όσφρυνση, επίσης, μια αμιγής ρινικής λειτουργία, ασκεί σημαντική προστασία από την εισπνοή τοξικών παραγόντων, που θα μπορούσαν να είχαν βλαπτικές επιδράσεις εάν επιτρεπόταν η προώθησή τους στους ενδοθωρακικούς αεραγωγούς. 

Το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα αποτελεί πηγή λοιμώξεων εάν συμβεί εισρόφηση μικρής ποσότητας εκκρίσεων στους κατώτερους αεραγωγούς.Η εποίκιση μικροβίων είναι συνηθισμένη και, παρ΄όλο ότι, είναι δυνητικά παθογόνα μπορούν να απομονωθούν από το ρινοφάρυγγα υγιών ατόμων. Η φυσιολογική χλωρίδα στο ρινοφάρυγγα εμποδίζει την ανάπτυξη παθογόνων.